Illustration

Грантодавець:

USAID через PACT inc.

Термін реалізації

01.10.2023 - 30.09.2024

Вартість:

5 880 000 грн

 • ДЕТАЛЬНО

  Проєкт «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR). Головний виконавець PACT INC у партнерстві з FHI 360 і МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід».
  Номер договору: 380-018549 від 02.10.2023 р.Термін дії проекту: 02.10.2023-30.09.2024Загальна вартість проєкту: 5 879 333 грн
  Персонал:● 30 соціальних працівників;● до 10 консультантів з медичних питань;● консультанти із захисту інформації;● консультант із зв'язків з громадськістю;● консультант з графічного дизайну;● консультанти з психологічних питань.
  Мета проекту: посилити зусилля України щодо досягнення контролю над епідемією ВІЛ до 2030 року шляхом покращення програм профілактики, тестування та зв’язку з лікуванням представників ключових та пріоритетних груп.
  Проєкт складається з 5 модулів і має такі цілі: 1. Протестувати 6625 осіб з числа КГ на ВІЛ, та виявити 400 нових випадків ВІЛ2. Розповсюдити 2000 оральних тестів3. Поставити 200 осіб на ДКП4. Розповсюдити 800 кров’яних тестів для самотестування Mylan за допомогою рекрутерів з числа ключових груп5. Покращити організаційну спроможність: впровадження розробленого у попередньому році плану організаційних змін. Участь у щорічній сесії оцінки Індексу продуктивності організації, що дасть можливість прослідковування нашого зростання і рівень вдосконалення роботи у порівнянні з минулорічною оцінкою. Розробка стратегічних документів, розширення партнерств, перегляд, актуалізація та створення політик та ін. 6. Заходи та інформаційна кампанія:     ● діджитал-комунцікації - ведення сторінок в соціальних мережах;    ● публічні заходи з метою поширення інформації та залучення представників цільових аудиторій до послуг проєкту;    ● виробництво та розповсюдження друкованих інформаційно-освітніх матеріалів;    ● спільні активності з закладами відпочинку і громадського харчування, автостанціями, ТРЦ;    ● реклама та залучення представників цільових аудиторій через платформи для знайомств та спілкування.

Illustration

Грантодавець:

USAID через PACT inc.

Термін реалізації

01.12.2023 - 30.09.2024

Вартість:

5 922 000 грн

 • ДЕТАЛЬНО

  Назва проєкту: Відновлення доступу до медичних послуг у громадах Київської області.
  Тривалість проєкту: 01 грудня 2023-30 вересня 2024Загальна вартість проєкту: 5 921 972,00
  Мета проєкту: Покращення доступу населення до медичних і психосоціальних послуг на рівні громад в Київській області задля зменшення рівня захворюваності та передчасної смертності через перервану доступність до медичних послуг внаслідок збройної агресії рф.
  Цілі проєкту:● Допомогти громадам відновити та зміцнити свою спроможність задовольняти основні потреби населення у сфері охорони здоров’я через підтримку роботи мобільних медичних команд.● Сприяти місцевим системам охорони здоров’я у задоволенні потреб ВПО та інших незахищених верств населення, які потенційно стикаються з ускладненим доступом до медичної допомоги.● Підвищити рівень обізнаності жителів громад щодо психічного здоров’я та стосовно прав і способів запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству шляхом проведення комунікаційної кампанії, скринінгів та консультацій. ● Зміцнити роль місцевої влади та комунальних закладів охорони здоров'я у забезпеченні безперервності надання медичних послуг в громадах шляхом посилення їх матеріально-технічного забезпечення для формування сталості напрацьованих алгоритмів і створених послуг у рамках проєкту.
  Географія проєкту:Тетіївська (Білоцерківський район) та Баришівська (Броварський район) – територіальні громади Київської області.
  Ключові групи:Місцеві жителі громад Київської області, які стикаються з ускладненим отриманням медичної допомоги через перервану доступність до медичних послуг внаслідок збройної агресії рф.
  Пріоритетні групи:ВПО та інші незахищені верстви населення (люди з інвалідністю, ветерани війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, люди літнього віку, малозабезпечені сім'ї, особи, залежні від наркотиків, алкоголю або інших шкідливих речовин, люди з хронічними захворюваннями та ін.)
  Активності проєкту:Виїзди мобільних команд буде здійснено 4 рази на місяць по кожній громаді у складі лікаря з надання первинної медичної допомоги, медичної сестри, психолога, фахівця з соціальної роботи (соціального працівника), водія.
  ПОСЛУГИ ММК
  МЕДИЧНІ ПОСЛУГИНадання послуг первинної медичної допомоги, передбачених Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 19.03.2018 №504 “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги”
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ З ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ:● Проведення оцінки психоемоційного стану, зокрема шляхом скринінгу на наявність 4 найбільш поширених розладів (депресія, тривожність, ПТСР і зловживання алкоголем), кризового психологічного консультування тощо.● Забезпечення надання послуг з психічного здоров’я та психосоціальних послуг дорослим, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам та членам їх родин, сім’ям учасників бойових дій, загиблих, людям, які пережили полон, людям з інвалідністю, вразливим та маргіналізованим групам населення, дітям та підліткам, в першу чергу з груп ризику, на рівні громади.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ● Виявлення у віддалених, важкодоступних та/або деокупованих місцевостях найбільш вразливих та маргіналізованих груп населення.● Допомога фахівця соціальної роботи/соціального працівника соціально незахищеним категоріям населення у взаємодії з медичними працівниками.● Виявлення ознак домашнього та гендерно зумовленого насильства шляхом проведення скринінгу, допомога та перенаправлення всіх постраждалих для отримання інших необхідних послуг у відповідних службах захисту.● Допомога фахівця соціальної роботи/соціального працівника соціально незахищеним категоріям населення із доступом до лікарських засобів, зокрема передбачених програмою «Доступні ліки».● Допомога фахівця соціальної роботи/соціального працівника ветеранам та членам їх родин, сім’ям загиблих, забезпечення їх супроводу та, за потреби, перенаправлення для отримання інших необхідних послуг.● Інші соціальні послуги за потреби.
  Забезпечення інформування для збільшення обізнаності мешканців громади про послуги охорони здоров’я в громаді (розповсюдження інформаційних друкованих матеріалів та поширення публікацій про Проєкт на сторінках у соціальних мережах та веб-сайті організації)
  Показники Загалом за період проєкту● Кількість осіб, охоплених медичними послугами на базі мобільної медичної команди: 1520;● Кількість осіб, охоплених скринінгом щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства (ГЗН): 532;● Кількість осіб, які за результатами позитивного скринінгу на домашнє та гендерно-зумовлене насильство були перенаправлені у відповідні служби для захисту: по факту;● Кількість осіб, охоплених послугами психо-соціальної допомоги: 912;● Кількість виїздів мобільних медичних команд; 76;● Кількість розповсюджених друкованих інформаційних матеріалів: 1080;● Кількість публікацій про проєкт , підготовлених НУО: 45;● Кількість медичних закладів, яким надано матеріально-технічну підтримку: 2.

Illustration

Грантодавець:

UNAIDS Україна

Термін реалізації

01.12.2023 - 31.10.2024

Вартість:

9 880 000 грн

 • ДЕТАЛЬНО

  Назва проекту: Emergency humanitarian support for the HIV service in Ukraine. / "Надзвичайна гуманітарна підтримка ВІЛ-сервісу в Україні"
  Термін впровадження: 01 грудня 2023 - 31 жовтня 2024Загальна вартість проєкту: 267 037,34 USD
  Мета проекту: Надання комплексної гуманітарної допомоги для клієнтів, пацієнтів та надавачів послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції для забезпечення стійкої відповіді на епідемію.
  Цільові групи/бенефіціари проекту: клієнти профілактичних програм із числа ключових груп та ЛЖВ, у тому числі ВПО; наша організація та співробітники; медичні заклади, що надають медичну допомогу ЛЖВ (Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом та його працівники); шелтер – центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді ГО «Батьки проти наркотиків».
  Заплановані програмні заходи, спрямовані на досягнення результатів:
  Завдання 1 - «Підтримка гуманітарних базових потреб представників КГ та ЛЖВ» заплановані:● комплексна консультація соціального працівника (оцінка потреб та консультування з соціальних питань щодо життя в сучасних умовах війни з соціального, інформаційного, гуманітарного, медичного (прихильність до лікування), матеріально-технічного аспектів). (2300 консультацій соціальних працівників)● консультації психолога щодо психологічної адаптації до стресу, тривоги, втрат, подолання страху. (800 консультацій психолога)● консультування з юридичних питань з метою навчання захисту прав, представництву інтересів, ознайомленню з питань оформлення інвалідності, госпіталізації, отримання довідок тощо (400 консультацій). Також для 25 клієнтів оплата оформлення/відновлення документів.● закупівлі: продуктових та гігієнічних наборів і сертифікатів для клієнтів проекту, дитячих товарів: пелюшки, підгузки; товари для виживання та проходження зими (ковдри, постільна білизна, чайники, каструлі, павербанки та мобільні поповнення); таблетниці.● оплата додаткової діагностики для ВІЛ-позитивних клієнтів, наприклад, КТ, МРТ, УЗД тощо.
  Завдання 2 - «Підтримка технічного потенціалу Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом» запланована закупівля техніки, меблів, одягу для медичних працівників, меблів для педіатрії.
  Завдання 3 - «Підтримка технічної спроможності виживання організації, в тому числі «проходження» зими запланована закупівля акумуляторних ліхтариків, налобних ліхтариків, ламп на батарейках, зарядної станції, павербанків, термокостюмів, світшотів.
  Завдання 4 - «Заходи підтримки для психологічної стабілізації, профілактики емоційного та професійного вигорання»: Проведення тренінгів-супервізій для адміністративного персоналу та надавачів послуг, консультацій з психологічних/психотерапевтичних питань
  Завдання 5 - «Гуманітарна підтримка мешканців шелтеру» забезпечення мешканців шелтеру продуктами харчування, засобами гігієни та кухонним посудом.

Illustration

Грантодавець:

USAID через 100%LIFE

Термін реалізації

01.10.2023 - 30.04.2024

Вартість:

5 580 000 грн

 • ДЕТАЛЬНО


  Проєкт «HealthLink. Київський регіон»Покращення доступу ЛЖВ та представників уразливих груп до якісних послуг з профілактики та лікування ВІЛ у місті Києві та Київській області, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
  Номер договору: 004-HL-2023 від 02.10.2023 р. Термін дії проекту: 01.10.2023 - 30.04.2024Загальна вартість проєкту: 5 582 942,45 грнКількість надавачів послуг: до 10 соціальних працівників, 25 консультантів з медичних питань
  Мета проекту – покращити доступ людей, які живуть з ВІЛ, та людей, які мають високі ризики бути інфікованими, до якісних послуг з профілактики та лікування інфекції та якісного медико-санітарного супроводу, а також зменшення стигми і дискримінації до людей, які живуть з ВІЛ з боку медичних працівників.
  Цілі проекту:1. Протестувати 6370 осіб на базі 19 ЗОЗ, та виявити 100 ВІЛ+2. Протестувати 130 індексних осіб, виявити 30 ВІЛ+ 3. Протестувати 3000 осіб на ВГС на базі 19 ЗОЗ 4. Розповсюдити 5400 оральних тестів (4000 розсилка Сейф-боксів, 1120 на базі ЗОЗ, 280 в громаді) 5. Поставити 75 осіб на ДКП6. Провести 18 очних тренінгів на 5 тем для 270 медичних працівників 7. Комунікаційна кампанія: ● білборд біля проєктних закладів по 3 місяці рекламної кампанії.● Акція з мережею аптек представлених в проєктних закладах. Активність з 19 аптеками.● Інформаційна кампанія для популяризації ДКП (Виготовлення постерів мотиваційних за участі лідерів громадської думки серед спільноти представників ЦА)

Illustration

Грантодавець:

WFP через 100%LIFE

Термін реалізації

01.10.2023 - 30.09.2024

Вартість:

...Інформація оновлюється

 • ДЕТАЛЬНО

  Проєкт «Food for life 2023» за фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) для щомісячного забезпечення людей, які знаходяться у лікарнях, що насамперед постраждали від війни в Україні, уразливі до ВІЛ та ТБ групи та їх близького оточення, в тому числі постачання продуктових наборів у харчові блоки лікарень.
  Термін дії проекту: 01.01.2024 - 31.12,.2024
  Продукти харчування надаються закладам охорони здоров'я з розрахунку: 1 набір на 1 пацієнта.
  Склад 1 продуктового набору:● 3 кг борошна● 2 кг макаронів● 0,5 кг вівсянки● 1 пляшка рослинної олії (0,920 г)Загальна вага набору: 6 кг 420 гр
  Щомісячні поставки: 12 000 - 15 000 наборів щомісячно.

Illustration

Грантодавець:

ЦГЗ МОЗ України

Термін реалізації

01.10.2023 - 30.09.2024

Вартість:

5 880 000 грн

 • ДЕТАЛЬНО

  Програма догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ в м. Києві та Києвській області.
  Впроваджується в рамках державних закупівель послуг у сфері охорониздоров’я за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозомта малярією.
  Термін дії проекту: 01.01.2024-30.04.2024Вартість впровадження програми в м. Києві: 1 350 635,27 грнВартість програми в Київській області: 619 606,44 грн
  Мета: стійка відповідь на поширення ВІЛ-інфекції та зменшення випадків розвитку СНІДу в м. Київ та Київській області.
  Ціль: формування прихильності до прийому препаратів антиретровірусної терапії, попередження ризиків "відриву" від лікування.
  Консультування ЛЖВ відбуваються за спеціальною схемою, що включає 6 очних сесій і телефонні нагадування. 1 сесія триває від 20 до 40 хвилин.
  Теми сесій:● Знайомство та підписання первинної документації;● Що таке ВІЛ та ВІЛ-інфекція;● Антиретровірусна терапія. Режими прийому, побічні реакції;● Турбота про власне здоров'я;● Репродуктивне здоров'я;● Активна диспансеризація;● Заключна сесія - визначення рівня прихильності до лікування.
  Партнерські заклади охорони здоров'я:● Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом● Київський обласний спеціалізований медичний центр

Illustration

Грантодавець:

ЦГЗ МОЗ України

Термін реалізації

01.10.2023 - 30.09.2024

Вартість:

1 275 000 грн

 • ДЕТАЛЬНО

  Програма профілактики ВІЛ серед групи найвищого ризику інфікування - чоловіків, які мають секс з чоловіками.
  Впроваджується в рамках державних закупівель послуг у сфері охорониздоров’я за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозомта малярією.
  Термін дії проекту: 01.01.2024-30.04.2024Вартість впровадження програми в м. Києві: 1 169 949,00 грнВартість програми в Київській області: 1 169 949,00 грн
  Мета: зменшення темпів поширення ВІЛ-інфекції з особливим фокусом на групи найвищого ризику інфікування.
  Послуги:● Тестування на ВІЛ, сифіліс, вірусні гепатити В і С;● Консультування щодо безпеки статевої поведінки та профілактики соціально небезпечних захворювань;● Соціальний супровід ВІЛ-позитивних осіб для постановки на диспансерний облік та початку прийому препаратів АРТ;● Скринінгове опитування на визначення симптомів туберкульозу;● Розповсюдження презервативів і лубрикантів.
  Партнерські заклади охорони здоров'я:● Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом● Київський обласний спеціалізований медичний центр● Медичний центр "100%LIFE"

Illustration

Грантодавець:

Global fund через 100%LIFE, АГЗ

Термін реалізації

01.10.2023 - 30.09.2024

Вартість:

...Інформація оновлюється

 • ДЕТАЛЬНО

  Назва проєкту: «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в місті Києві та Київській області» у рамках запиту України до Глобального фонду щодо отримання безповоротної фінансової допомоги на 2024-2026 роки у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
  Географія діяльності: м. Київ, Київська областьЗагальна вартість проєкту: ...Інформація оновлюєтьсяТерміни впровадження: 01.01.2024 - 31.12.2024
  Основні напрями діяльності проєкту.
  Робота з ВІЛ-позитивними вагітними, породіллями та дітьми:● профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини, запобігання відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями шляхом надання комплексного пакету послуг під час супроводу;● зниження рівня розповсюдження ВІЛ-інфекції через надання комплексного психосоціального супроводу дітям, які живуть з ВІЛ, для формування прихильності до лікування, соціальної адаптації, прийняття статусу та життя з ним, безпечної поведінки, зниження рівня самостигми, стигми і дискримінації з раннього віку.
  Формування прихильності та відновлення лікування ЛЖВ:● повернення в систему медичного спостереження ВІЛ-позитивних осіб, які випали з-під медичного супроводу. Виявлення та усунення бар’єрів, які стоять на заваді між ВІЛ позитивними особами та регулярним безвідривним прийомом АРТ, сприяння призначенню/ відновленню АРТ та формування стійкої прихильності до лікування клієнтів, які мали відриви від лікування;● підтримка високої прихильності до лікування у ЛЖВ міста Києва та Київської області шляхом забезпечення безперервності АРВ-лікування в умовах обмежень, пов’язаних з війною через здійснення 4530 доставок АРТ.
  Робота з людьми, які лікують туберкульоз:● підтримка безперервності лікування у пацієнтів з лікарсько стійким туберкульозом шляхом надання соціального супроводу, посилення співпраці з протитуберкульозною службою та з використанням клієнт-орієнтованого підходу з метою підвищення ефективності лікування ТБ. Виявлення нових випадків активного ТБ шляхом залучення до обстеження контактних осіб з числа професійних та спільнотних контактів (друге коло контактів);● підтримка безперервності лікування у пацієнтів з чутливим туберкульозом шляхом надання соціального супроводу, посилення співпраці з протитуберкульозною службою та з використанням клієнт-орієнтованого підходу з метою підвищення ефективності лікування ТБ. Виявлення нових випадків активного ТБ шляхом залучення до обстеження контактних осіб з числа професійних та спільнотних контактів (друге коло контактів);
  Робота з ув'язненими та умовно засудженими● запобігання інфікуванню і зменшення випадків захворюваності на ВІЛ серед ув’язнених та засуджених в пенітенціарних установах Київського регіону;● підвищення якості консультування та тестування на ВІЛ в установах виконання покарань Київської області для 2599 засуджених та ув’язнених, а також збільшення кількості виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції та забезпечення доступу до своєчасного лікування для ВІЛ – позитивних осіб, які перебувають в установах ДКВС України;● покращення якості життя ВІЛ-позитивних осіб, зменшення ризику передачі ВІЛ-інфекції, зниження рівня захворюваності та смертності від хвороб, зумовлених СНІД серед осіб, які перебувають в установах ДКВС Київського регіону;● зниження рівня передачі опортуністичних інфекцій у пенітенціарних закладах шляхом забезпечення доступу до обстеження з метою запобігання ускладнення захворювань, пов’язаних з ВІЛ–інфекцією;● збереження стану здоров'я ВІЛ-позитивних осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах, та зменшення кількості ЛЖВ з прогресуючими стадіями захворювання шляхом забезпечення доступу до імунологічних обстежень (СД4).